Ngày 05/03/2021, Cục Phòng vệ Thương mại – thuộc Bộ Công Thương – thông tin về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu theo Luật Quản lý ngoại thương, phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).