Trong khi First Burns Investments Limited và Asia Reach Investments Limited muốn thoái sạch vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB), DC Developing Markets Strategies Public Limited Company lại muốn tăng sở hữu tại Ngân hàng này.