Danh mục: Tin Thanh Tra

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Thực hiện các quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ, ngày 15/04/2021, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ giữa Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái...

Đọc thêm

Vụ III tổng kết công tác năm 2020

Ngày 14/12/2020, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ...

Đọc thêm

Vụ I tổng kết công tác năm 2020

Ngày 11/12/2020, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác...

Đọc thêm

Công khai kết luận thanh tra tại Đà Nẵng

Ngày 17/8, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì hội nghị trực tuyến công bố công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa...

Đọc thêm
Tải

Bài Viết Mới