Giá vàng sáng 6.3 tăng nhẹ trở lại khiến trong nước càng cách xa thế giới.