Tại TP.HCM, các dự án bất động sản bị vướng hàng thập kỷ vẫn còn rất nhiều. Thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) mới đây là minh chứng cụ thể cho việc này.