Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby ngày 5/3 khẳng định Mỹ thực hiện rất nghiêm túc cam kết đối với an ninh của Hàn Quốc và cam kết này yêu cầu chuẩn bị “sẵn sàng” năng lực quân sự để sử dụng khi cần thiết, qua đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các cuộc tập trận chung giữa 2 quốc gia đồng minh.