Myanmar: Hơn 600 cảnh sát biểu tình phản đối quân đội(NLĐO) – Cảnh sát từ Cục Điều tra Hình sự, Đặc nhiệm, Cảnh sát An ninh Du lịch, Cảnh sát An ninh… của Myanmar đã từ bỏ nhiệm vụ để chống lại chế độ quân sự.