Làm giả CMND của một cá nhân để hoàn tất hồ sơ vay vốn, sau đó dùng tài khoản ngân hàng trùng tên với nạn nhân, kẻ gian đã nhận tiền giải ngân thành công từ công ty tài chính.