Theo báo cáo chiến lược thị trường tháng 3/2021 của SSI Research, GDP, lạm phát, mặt bằng lãi suất  và lợi suất trái phiếu Mỹ là các yếu tố chính có thể tác động đến thị trường chứng khoán tháng 3/2021.